Các dịch vụ:
* Dịch vụ thành lập công ty bình dương: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

Dịch vụ thành lập công ty bình dương


Cụm từ và cũng là câu hỏi , ước mơ của biết bao bạn trẻ. Khởi nghiệp và kinh doanh đang là xu hướng phát triển của xã hội. Mỗi nghề yêu cầu những kỹ năng cũng như thủ tục làm ăn riêng. Ai cũng muốn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực . Để như vậy việc thành lập công ty giống như là một điều bắt buộc.

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số… phố… quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức

 Mẫu đơn khởi kiện hiện nay khá đa dạng về nội dung, có thể là khởi kiện vụ án dân sự, hành chính, ly hôn, thương mại, kinh tế,... và chủ thể khởi kiện có thể là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nào đó. Trong mẫu đơn khởi kiện, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật.

Một số yêu cầu trong mẫu đơn khởi kiện: người khởi kiện phải có tư cách pháp lý, có năng lực hành vi tố tụng dân sự, cá nhân đủ 15 tuổi có tài sản riêng, có tranh chấp kiện ra tòa và có thể tự mình làm; tổ chức đó có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp và việc khởi kiện phải thông qua người đại diện hợp pháp; vụ án khởi kiện phải đúng loại việc, thuộc thẩm quyền của tòa án, đúng thẩm quyền theo lãnh thổ; một số quy định khác đi kèm đơn khởi kiện như đóng tạm ứng án phí đầy đủ, phải hòa giải trước khi khởi có một bộ hồ sơ khởi kiện gửi đến tòa án, ngoài đơn khởi kiện thì chủ thể khởi kiện còn phải bổ sung một số giấy tờ như: tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, chẳng hạn kiện đòi nợ thì đi kèm giấy vay tiền hoặc hợp đồng vay tiền, các tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, các tài liệu là giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ chiếu, hộ khẩu; các giấy tờ, tài liệu cần nộp là văn bản, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt Nam và phải có chứng thực.

Dịch vụ thành lập công ty bình dương

Mẫu đơn khởi kiện là mẫu đơn được áp dụng sử dụng trong trường hợp các cá nhân, tổ chức về các tranh chấp dân sự thương mại, kinh tế, đất đai, thừa kế, lao động yêu cầu bồi thường thiệt hại…. Nội dung cơ bản của mẫu đơn khởi kiện là bao gồm thông tin người khởi kiện, họ và tên người bị kiện, địa chỉ, thông tin người làm chứng.. mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây để hiểu rõ hơn về mẫu đơn khởi kiện nhé.

Từ ngày 1/7/2017 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã có hiệu lực, nội dung đơn khởi kiện phải đảm bảo yêu cầu về mặt nội dung theo điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã có những quy định rất rõ ràng về hình thức cũng như nội dung khởi kiện. Một số nội dung yêu cầu về đơn khởi kiện như sau:

+ Yêu cầu về hình thức đối với đơn khởi kiện: Các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án, thông tin nội dung tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên địa chỉ nơi cư trú cá nhân đó, ở phần cuối đơn phải xác nhận ký, điểm chỉ. Trường hợp cá nhân là người chưa thành niên, hay là người đã mất hành vi dân sự khó khăn trong nhận thức thì có thể nhờ người đại diện hợp pháp nhờ người khác làm đơn khởi kiện vụ án. Nếu là cơ quan, tổ chức tiến hành khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

 + Nội dung của đơn khởi kiện phải đảm bảo các yêu cầu về mặt nội dung sau đây:

Ngày tháng, năm làm đơn khởi kiện.

Tên tòa án đơn khởi kiện.

Đầu tư định cư thị thực tại Anh QuốcTên, cư trú, làm việc của người khởi kiện, nếu là cơ quan thì ghi tên tổ chức, số điện thoại, fax, địa chỉ hòm thư điện tử.

Tên, nơi cư trú của người có quyền và lợi ích bảo vệ là cá nhân hoặc thông tin của người có quyền lợi ích bảo vệ là cơ quan, tổ chức, số điện thoại, fax…

Tên, nơi cư trú làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện cơ quan, tổ chức, số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử, trong trường hợp không rõ nơi cứ trú thì điền thông tin nơi làm việc cuối cùng của người khởi kiện.

Trình bày quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người bị khoeri kiện xâm hại, nêu lên những vấn đề cụ thể mà tòa án giải quyết đối với người bị kiện.

Thông tin về họ tên và địa chỉ của người làm chứng

Thông tin về danh mục tài liệu và chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Đi kèm với đơn khởi kiện để đảm bảo đầy đủ cơ sở và căn cứ pháp lý người làm đơn khởi kiện nên đính kèm theo các loại tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung chính cần có trong mẫu đơn khởi kiện nếu bạn đọc nào muốn có được mẫu đơn cụ thể để thuận tiện hơn trong quá trình áp dụng sử dụng có thể tải mẫu file mẫu đơn khởi kiện về máy tính của mình để áp dụng sử dụng.

Tương tự các bạn có thể tham khảo thêm đơn khởi kiện đòi nợ là mẫu đơn do các cá nhân lập ra để gửi đến cơ quan chức năng đề kiến nghị xử lý việc tranh chấp về tài chính, trong mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, người làm đơn cần ghi rõ thông tin về người nợ tiền, số tiền nợ, các giấy tờ, văn bản chứng minh đi kèm.

Khi muốn khởi kiện vụ án, để Toà thụ lý hồ sơ khởi kiện thì một trong những thành phần hồ sơ không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện là đơn khởi kiện. Tuỳ tính chất của vụ việc mà đơn khởi kiện sẽ có các tên gọi khác nhau:

– Đơn khởi kiện dân sự: Là mẫu đơn sử dụng trong việc khởi kiện các vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự.

– Đơn khởi kiện hành chính: Là mẫu đơn sử dụng trong việc khởi kiện các vụ án hành chính, khởi kiện người và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành chính trái pháp luật

– Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, đơn khởi kiện tranh chấp tài sản: Bản chất chính là đơn khởi kiện vụ án dân sự, giải quyết các tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, 02 loại tranh chấp đất đai và tranh chấp tài sản là hai loại tranh chấp phổ biến nên đơn được đặt tên theo loại tranh chấp.
 


Ổ cắm điện thoại SINO Cáp điện thoại 100 đôi cống có dầu 100x2x0,5 (, Cáp điện thoại luồn cống thuộc hệ thống cáp thoại, là loại cáp thoại được thiết kế và sử dụng bên trong các ống, cống ngầm. Cáp điện thoại luồn
Máy lọc nước giá rẻ Một giải pháp toàn diện cho hệ thống nước nóng, Buổi sáng và buổi tối là những lúc cao điểm về tải sử dụng nước nóng, cụ thể trong trường hợp này là 2000 l/giờ vào buổi sáng và 1000 l/giờ vào buổi
© 2007 - 2021 https://dautunuocngoai.vaykinhdoanh.org
- Phone: +84-908-744-256